Kommunikation 

 

EKG

Erfarenhet - Kunskap - Guidning

Välkommen

Kommunikation & Ledarskap

För Dig som vill vidareutveckla din kommunikation och ditt ledarskap i en ständigt föränderlig och allt mer komplex värld.

Våra val tjänar flera syften, att förändra den yttre verkligheten, att föra oss närmare varandra, att tillföra världen nya tankar och att växa och utveckla oss som människor.

För enskilda individer, ledare och personalgrupper i små och stora företag, organisationer, myndigheter, nätverk, politiker.  

 

 

 

 

 

Nyheter

Välkommen!

På en Kick-ON® för kvinnor där syftet är återhämtning. 

2019-11-29

Oavsett vart din resa börjar eller slutar -  "OMTANKE om MIG"

Fredag 29 november

kl. 17 - 20

Lördag 14 december

kl. 10 - 13